Kurs skałkowy I i II stopnia

Wspinaczka na Krzywej Turni.

Kurs skałkowy I stopnia – kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych PZA – daje wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej, bezpiecznej wspinaczki w skałkach – na tzw. wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Kurs trwa 4 dni. Odbywa się w Sokolikach – skałkach koło Jeleniej Góry, a także na skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Grupa kursowa liczy 4 osoby. Zakwaterowanie w PTTK Szwajcarka lub kwaterach prywatnych. Terminy od kwietnia do października. Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone 12 lat (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców oraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym dobry stan zdrowia). PROGRAM.

Kurs skałkowy II stopnia – kurs wspinaczki na własnej asekuracji PZA –  jest kontynuacją programową kursu skałkowego I stopnia.. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczki skalnej PZA. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych nie mających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu uprawnia do dalszego szkolenia tatrzańskiego. Kurs trwa 4 dni. Terminy od kwietnia do października. Zakwaterowanie w PTTK Szwajcarka. PROGRAM.

Cennik / Terminy / Rezerwacja/ Voucher

Powróć do poprzedniej strony