Trochę o geologii dla wspinaczy…

Skała granitowa. Krzywa Turnia.
Fot. Ania Wereszczyńska

Zachodnie stoki Rudaw Janowickich, odchodzące w kierunku zachodnim ramiona boczne, jak też izolowane wyniosłości o charakterze gór wyspowych, takie jak Góry Sokole zbudowane są z granitów.
Granit ten występuje w kilku odmianach. Głównymi minerałami są tu: kwarc, skalenie i biotyty, sporadycznie hornblenda i inne. Najczęściej wyróżnia się trzy jego odmiany:

  • granit centralny, zwany często porfirowatym, gruboziarnisty, z dużymi różowymi kryształami skalenia potasowego z białymi obwódkami plagioklazu.
  • granit grzbietowy, drobno i równoziarnisty,
  • granit granofirowy, drobnoziarnisty,

Przeważająca część granitowa Rudaw Janowickich, w tym Góry Sokole zbudowana jest z odmian porfirowatych.

Dla wspinaczki niebagatelne znaczenie ma znakomite tarcie, tak charakterystyczne dla granitu. Również nauka korzystania z tego dobrodziejstwa natury, jak i przekonanie się na własnej skórze (gumie), iż to rzeczywiście działa, przebiega w granicie szybciej i sprawniej aniżeli w wapieniu. Skałki Sokolików stanowią typowe, granitowe turnie, często o strzelistych wierzchołkach. Wysokość ścian wynosi od kilku do 60 m, niektóre jednak filary osiągają nawet ok. 90 m., zatem drogi wspinaczkowe 2-3 wyciągowe nie należą tu do rzadkości, a rzeźba ścian przedstawia wszystkie formacje skalne, co umożliwia naukę i doskonalenie różnych technik poruszania się w skale. Można stwierdzić ogólnie, iż asekuracja w skałkach Gór Sokolich jest dobra, jak to w granicie. Występuje tu wiele rys i pęknięć, w których bez problemu można osadzić kostkę czy „frienda”. Gdzieniegdzie można asekurować się poprzez zarzucenie pętli na ząb skalny czy też na blok. Można również niekiedy wykorzystać w tym celu rosnące w ścianie drzewka. „Kruszyzna” zdarza się dość rzadko. Stanowiska zjazdowe z reguły są dobrej jakości.

Ze względu na budowę geologiczną (granit), Sokoliki są bez wątpienia spośród wszystkich rejonów skałkowych w Polsce tym, który daje najlepsze przygotowanie pod przyszłe wspinaczki w Tatrach. Warto zatem właśnie tutaj pobierać nauki w zakresie wspinaczki i asekuracji.

Powróć do poprzedniej strony