Kurs wspinaczki 26-29 maja, zapisy !

Kursy wspinaczkowe po drogach ubezpieczonych

W dniach 26-29 maja można skorzystać z 4 dniowego kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych wg programu Polskiego Związku Alpinizmu. Nadal mamy 2 wolne miejsca !

O kursie: – kurs daje wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej, bezpiecznej wspinaczki w skałkach – na tzw. wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Kurs trwa 4 dni. Odbywa się w Sokolikach – skałkach koło Jeleniej Góry. Grupa kursowa liczy 4 osoby. Zakwaterowanie w PTTK Szwajcarka. Terminy od kwietnia do października. Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone 12 lat (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców oraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym dobry stan zdrowia). PROGRAM.

Cena 529 zł. Termin: od 26 do 29 maja 2016r.  NADAL SĄ WOLNE  2 MIEJSCA, ZAPRASZAMY !!  Zapisy